رفتن به محتوای اصلی
x

برگزاری دومین دوره توانمندسازی مدیران خدمات پرستاری بیمارستانها ویژه مترونها

 در راستای اجرای سیاستهای رییس دانشگاه در خصوص توانمند سازی مدیران و ارتقا فرآیندهای مراقبت بالینی، دومین دوره توانمندسازی مدیران خدمات پرستاری بیمارستانها  به همت مدیریت پرستاری و منابع انسانی دانشگاه برگزار گردید.

در این دوره آموزشی که روز یکشنبه ۱۳ شهریور  با حضور کلیه مترونهای بیمارستانهای دولتی در محل تالار شهید بهشتی دانشگاه برگزار گردید،  خانم دکتر رستگاری مدیر پرستاری دانشگاه طی سخنانی ضمن  بیان اهداف آموزشی،  بر اهمیت افزایش سطح دانش و مهارت های علمی و عملی مدیران پرستاری بیمارستانها تاکید نمود.

در ادامه جلسه دکتر علی نژاد  مشاور معاونت پرستاری وزارت متبوع و  سید مرتضی هاشمی مدیر منابع انسانی دانشگاه طی سخنرانی های خود به بیان اقدامات انجام شده در معاونت پرستاری در زمینه بهبود شرایط کاری پرستاران و همچنین توزیع و چیدمان نیروی انسانی پرستاران در بیمارستانها پرداختند.

شایان ذکر است در این دوره در خصوص قوانین و مقررات مرخصی ها و حضور و غیاب کارکنان به تفصیل صحبت گردید.