رفتن به محتوای اصلی
x

افتتاح کانون ارزیابی شایستگی مدیران دانشگاه های قطب 7 در دانشگاه

کانون ارزیابی شایستگی مدیران دانشگاه های قطب 7 در دانشگاه، سه شنبه 5 مردادماه، طی مراسمی با حضور رییس دانشگاه، معاون توسعه مدیریت و منابع و جمعی از مدیران دانشگاه افتتاح گردید.

در این مراسم که دکتر محمدرضا ملکی رئیس مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت بهداشت نیز بصورت آنلاین شرکت نمودند، طی سخنانی در خصوص افتتاح این کانون اظهار نمود: ضرورت ایجاد این کانون با توجه به گستره مدیریتی و بیشترین تعداد مدیران وزارت بهداشت و نیز تنوع مهارتهایی که در بیمارستانها، شبکه های بهداشتی درمانی، اورژانس، ستاد و ... دارد، بوجود آمده است.

وی از مهم ترین اهداف این کانون را، محک زدن مهارتهای اساسی مدیران، سنجش حالت های ارتباطی، مدیریت تعارض های افراد و راهبری سازمان ها عنوان کرد.

دکتر چنگیز رییس دانشگاه نیز افتتاح کانون ارزیابی شایستگی مدیران دانشگاه های قطب 7 را تجربه متولد شدن کارها و ایده های نو و مختلف بیان نمود و افزود: در این راه بایستی به فکر پاتولوژی ها  و آسیب هایی که به این ایده ها می رسد باشیم و از آفت هایی از قبیل: سلیقه ای کارکردن در سازمان ها، تصلب، کوته نگری و مقطعی بودن دیدگاه ها پیشگیری نماییم.

وی تصریح کرد: یکی از اهداف اساسی این کانون حفظ ارتباطات این مجموعه با سایر مجموعه های سیاستگزار، تصمیم گیرنده، اجرایی و همچنین سازمان های آموزش دهنده می باشد که با رها شدن از چارچوب ضابطه و مصوبات، موج خلاقیت در کار و پرسنل را ارتقا بخشیم.

 شایان ذکر است محل این کانون در دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی دانشگاه با حضور مسئولین و مدیران دانشگاه مورد افتتاح قرار گرفت.