رفتن به محتوای اصلی
x

اطلاعیه ها

شرکت مروارید سبز کهندژ، در نظر دارد جهت تکمیل نیروی انسانی مورد نیاز خود، دو نفر نیروی پذیرش خانم و یک نیروی خدمه آقا را به صورت قراردادی، برای خدمت در واحدهای تابعه معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، بکارگیری نماید.
ادامه مطلب
شرکت پیشرو طب خوارزمی در نظر دارد جهت تکمیل کادر پرسنلی خود در رشته شغلی کارشناس پرستاری، برای بیمارستانهای 9 دی منظریه خمینی شهر، شهید اشرفی خمینی شهر، امام حسین(ع) گلپایگان و فاطمیه(س) خوانسار، از طریق آزمون و مصاحبه و به صورت شرکتی، نیرو به کار گیری نماید.
ادامه مطلب
بیمارستان شهید محمد منتظری نجف آباد در نظر دارد تعداد هفت نیرو به صورت شرکتی در واحد انتظامات به کار گیرد.
ادامه مطلب
شرکت پیشرو طب خوارزمی در نظر دارد جهت تکمیل کادر پرسنلی خود در رشته شغلی خدمات، برای بیمارستان 9 دی منظریه خمینی شهر از طریق آزمون و مصاحبه، به صورت شرکتی نیرو بکارگیری نماید.
ادامه مطلب

         (یکم تا هفتم آگوست)

  هفته جهانی تغذیه با شیر مادر

 

با رعایت پروتکل های بهداشتی
مراقب مدافعین سلامت
در این جدال نابرابر با کرونا باشیم

54
مرکز آموزشی درمانی
33
مرکز تحقیقاتی
10
دانشکده
10000
دانشجو
980
هیات‌علمی

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان