اجرای پایلوت طرح مداخلات پیشگیری از مرگ ناشی از حوادث ترافیکی در لنجان

کارشناس ارشد اداره سلامت‌ جوانان ‌و نوجوانان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: از سال ۹۵ لنجان مرکز پایلوت اجرای طرح کشوری مداخلات آموزشی پیشگیری از مرگ ناشی از حوادث ترافیکی در جوانان شد.

ارائه جدیدترین روش‌های درمانی ناهنجاری‌های ادراری در اصفهان

رییس مرکز آموزشی درمانی کودکان امام حسین(ع) اظهار داشت: همایش بین‌المللی روش‌های نوین در جراحی هایپوسپادیاس، ۳۰ بهمن به مدت سه روز، در مرکز آموزشی درمانی کودکان امام حسین(ع) برگزار و جدیدترین روش‌های درمانی ناهنجاری‌های ادراری در آن ارائه می گردد.

همایش معرفی فعالیت های مؤسسه ملی توسعه تحقیقات پزشکی در دانشگاه برگزار می گردد

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه، سه شنبه ۳۰ بهمن ماه، همایش «معرفی فعالیت های مؤسسه ملی توسعه تحقیقات پزشکی» را در تالار نفیس واقع در ساختمان آفرینش برگزار می نماید.

بازدید رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت از کانونهای اپیدمی سالک اصفهان

دکتر گویا رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به اتفاق گروهی از صاحبنظران کشوری بیماری سالک روز شنبه ۲۷ بهمن ماه از کانونهای اپیدمی سالک استان اصفهان بازدید نمودند.

معالجه ۱۰ بیمار مبتلا به شکاف لب در همایش بین المللی روش‌های نوین در جراحی شکاف لب

رئیس مرکز آموزشی درمانی کودکان امام حسین(ع) اصفهان گفت: درپی برگزاری همایش بین المللی روش‌های نوین در جراحی شکاف لب، ۱۰ بیمار مبتلا به شکاف لب با جدیدترین روش درمانی، معالجه میشوند.

صفحه‌ها

اشتراک در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان RSS