رفتن به محتوای اصلی
x
تمامی داوطلبان فعالیت در مراکز مراقبتی کووید 19، در استان اصفهان، با مراجعه به سامانه زیر می توانند اطلاعات اولیه خود را برای مشارکت داوطلبانه وارد نمایند.
اشتراک در