رفتن به محتوای اصلی
x

تصمیم گیری و مشارکت الکترونیک

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بعنوان زیر مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تمام مقررات، بخشنامه ها و دستورالعمل هایی را که مربوط به خدمات مشتریان خود می باشد را پیش از ابلاغ به مدت ۲ هفته از طریق درگاه الکترونیک خود در معرض نقد عموم قرار داده و نظرات و پیشنهادات سازنده مردمی را دریافت، نسبت به اصلاح و سپس ابلاغ اقدام می‏ نماید.

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در رابطه با تهیه و تدوین لوایح و تعرفه‏ های قانونی که نیازمند تصویب نمایندگان مجلس یا مراجع ذیصلاح می ‏باشد، پیش از ارسال به مدت یک ماه از طریق درگاه الکترونیک خود در معرض نقد عموم قرار داده و پس از دریافت نظرات و انتقادات سازنده مردمی، نسبت به اصلاح و سپس ارسال آن اقدام می‏ نماید.

راهبرد مشارکت:

- بیانیه راهبرد مشارکت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

سامانه تکریم و پاسخگویی به شکایات ارباب رجوع