رفتن به محتوای اصلی
x

ارتباط با مدیران

 

 برای ارتباط با معاون آموزشی دانشگاه کلیک نماییدآموزشی        

دكتر غلامرضا معصومی

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

سایر سمت ها:     نائب رئیس دانشگاه -   مسئول کمیته علمی قرارگاه سلامت و جوانی جمعیت دانشگاه

رشته تحصیلی: متخصص بیهوشی   مرتبه علمی: استاد

شماره تماس : 37928001 031 - 37928002 031 

پست الکترونیک: massoumigh@mui.ac.ir

 

 

 

 

برای ارتباط با معاون بهداشتی دانشگاه کلیک نمایید  بهداشتی

نام و نام خانوادگی معاون: دکترحمید گله داری

  • معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و رئیس مرکز بهداشت استان

مدرک تحصیلی: متخصص پوست  

سایر سمت ها  :  دبیر قرارگاه جمعیت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان-  رئیس دبیرخانه کارگروه سلامت و امنیت غذایی دانشگاه

شماره تماس: 9-03134485558

پست الکترونیک:health@mui.ac.ir

 

 

 

برای ارتباط با معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه کلیک نمایید  پژوهشی   

دکتر غلامرضا عسگری معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 مرتبه دانشگاهی : استاد تمام علوم تغذیه

گروه تغذیه جامعه، دانشکده تغذیه و علوم غذایی 

رئیس مرکز تحقیقات امنیت غذایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

تحصیلات:
دکتراي حرفه اي پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان1375-1367
دکتراي تخصصی علوم تغذیه از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان1390-1386

شماره تماس: 37923060  031 - 36688138 031

پست الکترونیک :askari@mui.ac.ir

 

 

 

 

 

برای ارتباط با معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه کلیک نمایید   مصلحی

دکتر محسن مصلحی معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی پژوهشی بیماریهای پوست و سالک

شماره تماس: 37929600 031

پست الکترونیک: mrd@mui.ac.ir

 

 

 

 

برای ارتباط با معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه کلیک نمایید  توسعه

دکتر مجتبی کرباسی معاون دانشجویی فرهنگی

شماره تماس: 37924500 031- 37924501 031

پست الکترونیک: csa@mui.ac.ir

 

 

 

 

 

 

برای ارتباط با معاون درمان دانشگاه کلیک نمایید  معاون درمان دانشگاه

 دکتر فریبرز خوروش معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

رشته تحصیلی:   (متخصص داخلی مغز و اعصاب )

شماره تماس: 36629930 031

 

 

 

 

 

برای ارتباط با معاون غذا و داروی دانشگاه کلیک نمایید   غذا و داو

دکتر محمود اعتباری معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان

رشته تحصیلی: دکترای تخصصی (Ph.D) سم شناسی

شماره تماس: 36547954 031- 36547955 031

پست الکترونیک: etebari@pharm.mui.ac.ir