رفتن به محتوای اصلی
x

آغاز طرح تهیه گایدلاین کشوری سندروم حاد کرونر/ پرفشاری خون

اولین جلسه گروه تهیه گایدلاین سندروم حاد کرونر، تیر ماه سال جاری، در مرکز پژوهشکده قلب و عروق اصفهان تشکیل و فاز اول این طرح بطور رسمی آغاز گردید.

در این جلسه که اعضای گروه متشکل از متخصصین و صاحبنظران رشته های مختلف از دانشگاه های علوم پزشکی، انجمن های علمی و وزارت متبوع می باشند، بمنظور بهینه سازی مراقبت از بیماران مبتلا به سندروم حاد کرونر اقدام به تهیه این گایدلاین نموده اند.

لازم به ذکر است که درکشورهای مختلف راهنماهای بالینی مختلفی جهت پیشگیری، کنترل و درمان سندروم حاد کرونر تدوین شده است، ولی با توجه به متفاوت بودن بیماران ایرانی از نظر سطح آگاهی، شرایط فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و همچنین ساختار و محیط ارائه خدمات سلامت در ایران از سایر کشورها (وجود ساختار مطلوب نظام بهداشت و درمان و امکان آموزش و پی گیری مراجعین) و با توجه به سفارش دفتر ارزيابي فناوري، تدوين استاندارد و تعرفه سلامت وزارت بهداشت، پژوهشکده قلب و عروق اصفهان و شبکه کشوری قلب تصمیم به تهیه اولین راهنمای ایرانی مدیریت و درمان سندروم حاد کرونر (ACS) گرفتند.

امید است گایدلاین پیشگفت بتواند پاسخگوی بخشی از مشکلات موجود در بخش های مختلف مدیریت بیماری از منزل تا بیمارستان باشد.

همچنین با توجه به گذشت بیش از 7 سال از آخرین به روزرسانی گایدلاین کشوری پرفشاری خون و با عنایت به سفارش دفتر ارزيابي فناوري، تدوين استاندارد و تعرفه سلامت وزارت بهداشت در این زمینه تصمیم بر آن شد که راهنمای طبابت پيشگيري، تشخیص، مدیریت و درمان فشار خون بالا در ایران به روزرسانی شده و به این ترتیب منابع اطلاعاتی مهم و منطبق بر آخرین مستندات علمی مورد قبول مجامع جهانی مهم علمی در زمینه پیشگیری، تشخیص و درمان فشارخون را در اختیار گروه های هدف قرار گیرد.

در همین راستا پس از تهیه و تأیید پروپوزال مربوطه توسط گروه توسعه و به روزرسانی گایدلاین ها و مرکز تحقیقات فشارخون، اعضای گروه های کاری پروژه انتخاب گشته و اولین جلسه گروه به روز رسانی گایدلاین پرفشاری خون متشکل از متخصصین و صاحبنظران  دانشگاه های مختلف، انجمن های علمی و وزارت متبوع تشکیل گردید.

شایان ذکر است که اولین نسخه گایدلاین کشوری پرفشاری خون با هدف فراهم کردن رویکردي بر پایه شواهد، برای پیشگیری، درمان و کنترل فشار خون بالا برمبنای  شناخته شده ترین و قابل استفاده ترین راهکارهای بین المللی موجود، نتایج پژوهش های منطقه ای و نیز با در نظر گرفتن وضعیت اجتماعی و نیازهای بهداشت و درمان کشور،  با همكاري جمعي از اساتيد صاحب نظر از دانشگاه ها و سازمان های مختلف ایران به همراه متخصصین خارجی از کشورهای دیگر در سال 1390 تدوین و در سال 1393 به روزرسانی گردید.

 امید است دستاورد نهایی این طرح بتواند گامی مهم در زمینه پیشگیری وکنترل فشارخون برداشته و مورد استفاده دست اندرکاران و سیاست گذاران، تیم درمان دخیل در این حیطه و بیماران قرار گیرد.