ردیف عنوان واحد ارائه دهنده خدمت
۱ شناسنامه خدمت مکاتبه با ارگانها از طریق ECE مدیریت آمار و فناوری اطلاعات
۲ شناشنامه خدمت درخواست فضا و دامنه مدیریت آمار و فناوری اطلاعات
۳ شناسنامه خدمت درخواست اینترنت مدیریت آمار و فناوری اطلاعات
۴ شناسنامه خدمت درخواست ماشین مجازی مدیریت آمار و فناوری اطلاعات
۵ شناشنامه خدمت درخواست پست الکترونیک مدیریت آمار و فناوری اطلاعات
۶ شناسنامه خدمت درخواست میزبان سرور ابری مدیریت آمار و فناوری اطلاعات
۷ شناسنامه خدمت ، خدمات آماری برون سازمانی مدیریت آمار و فناوری اطلاعات
۸ شناسنامه خدمت ، خدمات آماری درون سازمانی مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

ارتباط با ما

خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان، ستاد مرکزی

تلفن: ۳۶۶۸۰۰۴۸-۰۳۱

کد پستی: ۷۳۴۶۱-۸۱۷۴۶

Isfahan University Of Medical Sciences, Isfahan, Iran

 

پشتیبانی از افراد کم توان

دستورالعمل بروزرسانی