انتصاب معاون بهداشتی دانشگاه و رییس مرکز بهداشت استان

طی حکمی از سوی آقای دکتر اصغری سرپرست دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، آقای دکتر عباسعلی جوادی، عضو هیات علمی دانشگاه و استاد گروه عفونی به عنوان معاون بهداشتی دانشگاه و رییس مرکز بهداشت استان منصوب گردیدند.


انتصاب معاون آموزشی دانشگاه

طی حکمی از سوی آقای دکتر اصغری سرپرست دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، خانم دکتر طاهره چنگیز، عضو هیات علمی دانشگاه و دانشیار گروه آموزش پزشکی به عنوان معاون آموزشی منصوب گردیدند.


انتصاب معاون درمان دانشگاه

طی حکمی از سوی آقای دکتر اصغری سرپرست دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، آقای دکترحیدرعلی داوری، فوق تخصص جراحی اطفال، عضو هیات علمی دانشگاه و استاد گروه جراحی به عنوان معاون درمان دانشگاه منصوب گردیدند.


نشست دبیران تشکل های اسلامی، کانون ها و نشریات دانشجویی با سرپرست دانشگاه

بعدازظهر روز شنبه ۱۶ آذرماه و همزمان با روز دانشجو طی نشستی که به منظور گرامیداشت این روز برگزار گردید، دبیران تشکل های اسلامی، کانون ها و نشریات دانشجویی با آقای دکتر اصغری سرپرست دانشگاه و آقای دکتر شاهمرادی معاون فرهنگی و دانشجویی دیدار نمودند.


انتصاب معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه

طی حکمی از سوی آقای دکتر اصغری سرپرست دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، آقای دکترعلیرضا یوسفی دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه، به عنوان معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه منصوب گردیدند.


صفحه‌ها

اشتراک در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان RSS