برگزرای اولین جلسه شورای مشاورین دانشگاه

یکشنبه ۲۲ دی ماه، اولین جلسه شورای مشاورین دانشگاه با حضور رییس دانشگاه، اعضای هیات رییسه و سایر اعضا برگزار شد.


اهدای عضو، اهدای زندگی

مرحوم محمد جواد نصر آزادانی جوان ۲۵ ساله كه بر اثر سانحه تصادف دچار مرگ مغزي شده بود، پس از طی مراحل قانونی، با اقدام خداپسندانه خانواده اش تحت عمل جراحی برداشت اعضا قرار گرفت و کبد و دو کلیه آن مرحوم به ۳ بیمار نیازمند به اهدای عضو پیوند گردید. روحش شاد.


برگزاری جلسه کمیسیون ماده ۲۰ درمان

شنبه  ۲۱ دی ماه، جلسه کمیسیون ماده ۲۰ درمان دانشگاه با حضور رییس دانشگاه، معاون درمان، رییس دانشکده پزشکی و سایر اعضا برگزار شد. در این جلسه تاسیس مراکز درمانی بخش خصوصی در استان مورد بررسی قرار گرفت.


دیدار نماینده مردم شهرستان لنجان در مجلس شورای اسلامی با رییس دانشگاه

شنبه ۲۱ دی ماه، نماینده مردم شهرستان لنجان در مجلس شورای اسلامی با رییس دانشگاه دیدار کرد. در این دیدار وضعیت بهداشت و درمان شهرستان لنجان مورد بررسی قرار گرفت.

اهدای عضو، اهدای زندگی

مرحوم عبدا... نگهداری ۴۹ ساله كه بر اثر سانحه تصادف دچار مرگ مغزي شده بود، پس از طی مراحل قانونی، با اقدام خداپسندانه خانواده اش تحت عمل جراحی برداشت اعضا قرار گرفت و کبد و دو کلیه آن مرحوم به ۳ بیمار نیازمند به اهدای عضو پیوند گردید. روحش شاد.


صفحه‌ها

اشتراک در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان RSS