انتصاب قائم مقام سرپرست دانشگاه در امور دانشگاه

طی حکمی از سوی آقای دکتر اصغری سرپرست محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان، آقای دکتر حمید صانعی به عنوان قائم مقام ایشان درامور دانشگاه منصوب گردید.


انتصاب مشاور عالی رئیس دانشگاه و رئیس شورای مشاورین

طی حکمی از سوی آقای دکتر اصغری سرپرست محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان، آقای دکتر محمود قسامی به عنوان مشاور عالی رئیس دانشگاه و رئیس شورای مشاورین منصوب گردید.


پیام سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان

آقای دکتر اصغری سرپرست  محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان پیامی صادر نمودند.


انتصاب سرپرست دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

با حکم آقای دکتر سید حسن هاشمی وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آقای دکتر غلامرضا اصغري به سمت سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان منصوب شد.


صفحه‌ها

اشتراک در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان RSS