برگزاری جلسه هیات رییسه دانشگاه

پنجشنبه ۱۰ بهمن ماه، جلسه هیات رییسه دانشگاه با حضور رییس دانشگاه و سایر اعضا تشکیل شد. در این جلسه دستور کار جلسه هیات امناء دانشگاه که در تاریخ ۲۶ بهمن ماه و با حضور مقام محترم وزارت تشکیل می گردد، بحث و تصمیم گیری شد.

انتصاب رییس دانشکده پزشکی

بر اساس نظرسنجی به عمل آمده از اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی و پس از بررسی برنامه های ارائه شده از سوی کاندیداهای منتخب، طی حکمی از سوی رییس دانشگاه آقای دکتر محمدرضا صبری به عنوان رییس دانشکده پزشکی منصوب گردید.

انتصاب مشاور رییس دانشگاه در امور هیات امنا

طی حکمی از سوی رییس دانشگاه، آقای دکتر حسن رزمجو، استاد و عضو هیات علمی دانشگاه به عنوان مشاور رییس دانشگاه در امور هیات امنا منصوب گردیدند.

برگزاری مراسم تکریم و معارفه رییس دانشکده داروسازی و علوم دارویی

چهارشنبه ۹ بهمن ماه، مراسم معارفه آقای دکتر محسن مینائیان رییس جدید دانشکده داروسازی و علوم دارویی با حضور رییس دانشگاه و جمعی از اعضای هیات علمی و کارکنان آن دانشکده برگزار و از زحمات آقای دکتر مصطفوی رییس سابق آن دانشکده تقدیر و تشکر شد.

برگزاری مراسم تکریم و معارفه رییس دانشکده بهداشت

چهارشنبه ۹ بهمن ماه، مراسم معارفه آقای دکتر محمدمهدی امین رییس جدید دانشکده بهداشت با حضور رییس دانشگاه و جمعی از اعضای هیات علمی و کارکنان آن دانشکده برگزار و از زحمات آقای دکتر انتظاری رییس سابق آن دانشکده تقدیر و تشکر شد.

صفحه‌ها

اشتراک در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان RSS