دیدار مسئولان ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر شهرستان اصفهان با رییس دانشگاه

دوشنبه ۱۶ تیرماه، مسئولان ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر شهرستان اصفهان با رییس دانشگاه دیدار نمودند.

جلسه هیات مدیره دفتر فرهیختگان با رییس دانشگاه

یکشنبه ۱۵ تیرماه، جلسه اعضای هیات مدیره دفتر فرهیختگان دانشکده پزشکی با رییس دانشگاه تشکیل شد.

افتتاح بخش منتخب اورولوژی مرکز آموزشی درمانی نور و حضرت علی اصغر(ع)

طی مراسمی با حضور رییس دانشگاه، معاونین توسعه مدیریت و منابع و درمان، رییس و مسئولین مرکز آموزشی درمانی نور و حضرت علی اصغر(ع) و هیات مدیره خیریه حضرت علی اصغر(ع)، بخش منتخب تازه بازسازی شده جراحی کلیه و مجاری ادرار(اورولوژی) آن مرکز افتتاح شد.

جلسه کمیته دانشگاهی کنترل و مبارزه با سالک

پنجشنبه ۱۲ تیرماه، جلسه کمیته دانشگاهی کنترل و مبارزه با سالک برگزار شد. در این جلسه تجربیات گذشته در مبارزه با سالک استان بررسی و ارزیابی شد.

تشکیل جلسه هیات رییسه دانشگاه

پنجشنبه ۱۲ تیرماه، جلسه هیات رییسه دانشگاه با حضور رییس دانشگاه و سایر اعضا تشکیل شد. در این جلسه ضمن بررسی اقدامات انجام شده در راستای اجرای برنامه تحول در حوزه بهداشت و پزشک خانواده، دستور جلسه مورد بحث قرار گرفت.

صفحه‌ها

اشتراک در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان RSS