بازدید رییس دانشگاه از مراکز آموزشی درمانی نور و حضرت علی اصغر(ع)

دوشنبه ۱۱  فروردین ماه، رییس دانشگاه با حضور در مراکز آموزشی درمانی نور و حضرت علی اصغر(ع) از اورژانس و سایر بخش های آن مراکز بازدید نمود. همچنین در ادامه این بازدید و طی جلسه ای گزارشی از وضعیت موجود و طرح های توسعه توسط رییس مراکز مذکور ارائه گردید.

دومین بازدید رییس دانشگاه و معاون درمان از ستاد هدایت و مرکز فرماندهی عملیات اورژانس در ستاد نوروزی

یکشنبه ۱۰ فروردین ماه، رییس دانشگاه و معاون درمان برای دومین بار در ایام نوروز با حضور در ستاد هدایت و مرکز فرماندهی عملیات اورژانس، از واحدهای عملیاتی و ستادی مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی بازدید نمودند.

بازدید رییس دانشگاه و معاون درمان از مرکز آموزشی درمانی آیت الله کاشانی

یکشنبه ۱۰ فروردین ماه، رییس دانشگاه و معاون درمان از اورژانس و سایر بخش های مرکز آموزشی درمانی آیت الله کاشانی بازدید نمودند.

بازدید رییس دانشگاه و معاونین توسعه مدیریت و منابع و درمان از بیمارستان کلیشاد-سودرجان و مراکز درمان بستر شهرهای قهدریجان و گلدشت

شنبه ۹ فروردین ماه، رئیس دانشگاه به همراه معاونین توسعه مدیریت و منابع و درمان و مدیر امور بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی معاونت درمان از پروژه بیمارستان کلیشاد-سودرجان و مراکز درمان بستر شهرهای قهدریجان و گلدشت بازدید نمود.

بازدید رییس دانشگاه از ستاد هدایت و مرکز فرماندهی عملیات اورژانس استان

جمعه ۸ فروردین ماه، رییس دانشگاه و معاونین توسعه مدیریت و منابع و غذا و دارو از ستاد هدایت و مرکز فرماندهی عملیات اورژانس استان بازدید نمودند.

صفحه‌ها

اشتراک در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان RSS

ارتباط با ما

خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان، ستاد مرکزی

تلفن: ۳۶۶۸۰۰۴۸-۰۳۱

کد پستی: ۷۳۴۶۱-۸۱۷۴۶

Isfahan University Of Medical Sciences, Isfahan, Iran

پیوند ها

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 

پایگاه جامع آموزش و فرهنگ سازی سلامت

  

دانشگاه های علوم پزشکی کشور

  

سایت های مفید