جلسه بررسی اقدامات بعمل آمده توسط مراکز تابعه در هفته اول اجرای برنامه تحول نظام سلامت

دوشنبه ۲۲ اردیبهشت ماه، در جلسه ستاد اجرایی برنامه تحول نظام سلامت دانشگاه، با حضور روسا و مدیران مراکز آموزشی درمانی و بیمارستان های تابعه، عملکرد یک هفته اول اجرای برنامه تحول نظام سلامت بررسی و ضمن جمع بندی مشکلات اجرایی، از رضایتمندی حاصله از اجرای این برنامه توسط مردم ابراز خشنودی شد.

برگزاری همایش مدیریت جهادی، مدیریت مبتنی بر اخلاقیات

دوشنبه ۲۲ اردیبهشت ماه، تالار دکتر شریعتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان میزبان مدیران ارشد استان و برگزاری همایشی با عنوان "مدیریت جهادی، مدیریت مبتنی در اخلاقیات" بود.

نشست مسئولین دانشگاه جامعة الکویت با مسئولین دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دوشنبه ۲۲ اردیبهشت ماه، مسئولین دانشگاه جامعة الکویت با حضور در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با رییس دانشگاه، معاونین آموزشی و پژوهشی و فناوری، رییس دانشکده پرستاری و مامایی و مدیران مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی و منابع علمی دانشگاه دیدار نمودند.

بازدید معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه از روند اجرای برنامه تحول سلامت در بیمارستان شهدای لنجان

یکشنبه ۲۱ اردیبهشت ماه، آقای دکتر یوسفی معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه طی بازدیدی از بیمارستان شهدای لنجان از روند اجرای برنامه تحول سلامت در آن بیمارستان بازدید نمود.

بازديد ریيس دانشگاه و معاون درمان از روند اجراي برنامه تحول نظام سلامت در مركز آموزشي درماني الزهرا (س)

يكشنبه ۲۱ ارديبهشت‌ماه، ریيس دانشگاه به همراه  معاون درمان و خبرنگار واحد خبر سيما، طی یک بازدید سرزده از مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س)، نحوه اجرای برنامه تحول نظام سلامت و ميزان رضايت مردم از اجرای اين برنامه بزرگ ملی را بررسی نمودند.

صفحه‌ها

اشتراک در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان RSS