برگزاری جلسه هیات رییسه دانشگاه

پنجشنبه ۱۷ مهرماه، جلسه هیات رییسه دانشگاه با حضور رییس دانشگاه و اعضای هیات رییسه برگزار شد.

تشکیل جلسه بررسی اورژانس های بیمارستانی

چهارشنبه ۱۶ مهرماه، جلسه ای به منظور بررسی وضعیت اورژانس بیمارستان ها با حضور رییس دانشگاه، قائم مقام رییس دانشگاه، معاون درمان و آقایان دکتر رجبی، دکتر نورالهی و دکتر الماسی بازرسان ویژه رییس دانشگاه در امور بیمارستان ها و اورژانس های بیمارستانی  تشکیل شد.

برگزاری جلسه هیات ممیزه دانشگاه

چهارشنبه ۱۶ مهرماه، جلسه هیات ممیزه دانشگاه با حضور رییس دانشگاه و سایر اعضا تشکیل شد. در این جلسه پرونده تعدادی از اعضای هیات علمی متقاضی ارتقای مرتبه بررسی شد.

راه اندازی رشته سلامت در بلایا و فوریت ها در مقطع دکتری تخصصی در دانشگاه

با توجه به نامه مقام عالی وزارت و باستناد رای صادره در  دویست و سی و نهمین جلسه شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی، با راه اندازی رشته سلامت دربلایا و فوریت ها در مقطع دکتری تخصصی(Ph.D) با ظرفیت پذیرش ۲ دانشجو برای یک دوره در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان موافقت بعمل آمد.

کسب رتبه برتر مرکز اطلاع رسانی داروها و سموم معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در کشور

با توجه به گزارش آماری ارسال شده از ستاد مرکزی اطلاع رسانی داروها و سموم سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور در سال ۱۳۹۲، معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، رتبه یک ثبت تماس های مسمومیت را در میان تمامی مراکز اطلاع رسانی داروها و سموم کشور به خود اختصاص داده است .

صفحه‌ها

اشتراک در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان RSS