برگزاری جلسه ستاد اجرایی برنامه تحول نظام سلامت دانشگاه

یکشنبه ۳۰ شهریورماه، جلسه ستاد اجرایی برنامه تحول نظام سلامت دانشگاه با حضور رییس دانشگاه، معاونین درمان، توسعه مدیریت و منابع و غذا و دارو، رییس دانشکده پزشکی و سایر اعضا برگزار شد.

تشکیل جلسه ستاد تحول در حوزه بهداشت

شنبه ۲۹ شهریورماه، جلسه ستاد تحول در حوزه بهداشت با حضور رییس دانشگاه، معاونین بهداشت و توسعه مدیریت و منابع و سایر اعضا تشکیل شد.

بازدید سرزده رییس دانشگاه از حوزه معاونت آموزشی و فرهنگی و دانشجویی در اولین روز سال تحصیلی جدید

شنبه ۲۹ شهریورماه و همزمان با اولین روز سال تحصیلی جدید، رییس دانشگاه به صورت سرزده با حضور در حوزه معاونت آموزشی و فرهنگی و دانشجویی ضمن تشکر از کارکنان این معاونت ها، از ارائه خدمات آموزشی و دانشجویی بازدید نود.

بازدید وزیر بهداشت کویت و هیات همراه از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

جمعه ۲۸ شهریورماه، وزیر بهداشت کویت به همراه سفیر آن کشور و روسای سه بیمارستان کویت ضمن حضور در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از فضای فیزیکی مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) بازدید نمودند.

برگزاری جلسه هیات رییسه دانشگاه

پنجشنبه ۲۷ شهریورماه، جلسه هیات رییسه دانشگاه با حضور رییس دانشگاه و سایر اعضا برگزار شد.

صفحه‌ها

اشتراک در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان RSS