برگزاری جلسه هیات اجرایی جذب دانشگاه

دوشنبه ۱۹ آبان ماه، جلسه هیات اجرایی جذب دانشگاه با حضور رییس دانشگاه و سایر اعضا تشکیل شد. در این جلسه پرونده ارتقای مرتبه و تبدیل وضعیت استخدامی تعدادی از اعضای هیات علمی و نیز شرکت کنندگان در فراخوان جذب بررسی و تصمیم گیری شد.

بازدید سرزده ریاست دانشگاه و معاون بهداشتی از مرکز بهداشتی درمانی شهید فدائی

یکشنبه ۱۸ آبان ماه، رییس دانشگاه و معاون بهداشتی به صورت سرزده از مرکز بهداشتی درمانی شهید فدائی بازدید نمودند. در این بازدید گزارشی از طرح غربالگری هیپوتیروئیدی و نیز سایر خدمات ارائه شده در آن مرکز ارائه و بررسی شد.

برگزاری کارگاه کشوری نظام مراقبت رفتارهای مرتبط با سلامت و عوامل خطرزای بیماری ها در دانش‌آموزان

کارگاه کشوری نظام مراقبت رفتارهای مرتبط با سلامت و عوامل خطرزای بیماری‌ها در دانش‌آموزان، یکشنبه ۱۸ آبان‌ماه، به مدت دو روز آغاز به کار کرد.

بازدید سرزده ریاست دانشگاه از ستاد استانی نظارت بر اجرای تعرفه ها

شنبه ۱۷ آبان ماه، رییس دانشگاه به صورت سرزده از ستاد استانی نظارت بر اجرای تعرفه ها بازدید نمود. در این بازدید گزارشی از اقدامات انجام شده و گزارشات دریافتی بازرسان توسط دبیر ستاد ارائه شد. همچنین ریاست دانشگاه بر صیانت از پزشکان خدوم استان تاکید نمودند.

مرکز ملی پاسخگویی و نظارت بر اجرای تعرفه خدمات سلامت "۱۶۹۰" رونمایی شد

مرکز ملی پاسخگویی و رسیدگی به شکایات تعرفه سلامت "۱۶۹۰" شنبه ۱۷ آبان ماه، با حضور وزرای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جمعی از مسئولین نظام سلامت با شعار "تکریم جامعه پزشکی؛ تضمین حقوق بیمار" به طور رسمی رونمایی شد.

صفحه‌ها

اشتراک در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان RSS