رفتن به محتوای اصلی
x

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در رتبه بندی آموزشی دانشگاه ها (راد ۳)، در بین دانشگاههای علوم پزشکی مرکز کلان مناطق، موفق به کسب رتبه دوم کشوری شد.
طرح راد ۳ که رسما با بارگذاری مستندات درخواستی، از اسفند ماه سال ۹۸ آغاز شد، با هدف رتبه بندی آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی انجام شده است.
رتبه های ارائه شده بر اساس دانشگاه اخلاق مدار، دانشگاه در تراز بین الملل، دانشگاه پاسخگو به جامعه، دانشگاه رسالت مدار و ماموریت گرا، دانشگاه مرجع و دانشگاه پیشتاز با رهیافت همگرایی علوم است که دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در این ابعاد موفق به کسب رتبه های ۲ الی ۶ شده است.
گفتنی است نتایج رتبه بندی ارائه شده در این طرح نشان دهنده تفاوت این دوره از طرح راد با ۲ دوره گذشته، و نقش پررنگ بسته های طرح تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی در این رتبه بندی است. نتایج ارائه شده، حاصل تجمیع رتبه دانشگاه در خروجیهای تاثیرگذار، حوزه عملکردی و پیاده سازی بسته های تحول و نوآوری آموزش می باشد.
شایان ذکر است این موفقیت نشانی دیگر از تلاش های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در مسیر تعالی نظام آموزشی دانشگاه است. با تبریک به کلیه مسئولین و اعضای هیات علمی، کارشناسان و دانشجویان گرامی امید است با برنامه ریزی مداوم همچنان شاهد درخشش و ارتقاء جایگاه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان باشیم.