رفتن به محتوای اصلی
x

اداره دانش آموختگان

   

زهرا عبادی

رئیس اداره دانش آموختگان

   

رئیس اداره دانش آموختگان

زهرا عبادی

رئیس اداره دانش آموختگان

رشته تحصیلی: علوم تربیتی

مدرک تحصیلی:کارشناسی

پست اکترونیک:graduationoffice@edu.mui.ac.ir

 

 • ساعت پاسخگویی تلفنی از ساعت ۹ صبح الی ۱۲ هر روز به جز روزهای تعطیل 

ردیف

نام و نام خانوادگی

شرح وظایف

شماره تماس

1

زهرا اکبرزاده

دکتری داروسازی - تایید مکاتبات خارجی(بین الملل)

37928066

2

مرتضی ترابی

کلیه رشته های کارشناسی ارشد و دکتری پی اچ دی

37928056

3

امیر دشتی

رشته های کاردانی- رشته های کارشناسی ناپیوسته

37928054

4

زینب قائدی

صدور مجوز کارشناسی پیوسته

37928065

5

زهرا سویزی

دکتری تخصصی بالینی-فوق تخصصی-فلوشیپ

37928060

6

مائده صمدی

دکتری پزشکی

37928052

7

فرزانه جانقربان

کلیه رشته های کارشناسی پیوسته (مکاتبات)

37928051

8

معصومه شفیعی

تهیه دانشنامه – صدور گواهی موقت رشته ای کارشناسی پیوسته- پرتال فراغت به وزارت متبوع

37928071

9 پروانه طغیانی دکترا دندانپزشکی - تخصصی دندانپزشکی -فلو دندان 37928096

 

 

وظایف و مسئولیتها:

 • بررسی و تائید فراغت از تحصیل دانش آموختگان و اعلام به وزارت متبوع
 • صدور تائیدیه تحصیلی در کلیه مقاطع
 • صدور مجوز تحویل مدارک در کلیه مقاطع
 • صدور گواهی موقت تحصیلی در کلیه مقاطع
 • صدور تائیدیه نظام پزشکی به امور آزمایشگاهی ،کانون وکلای دادگستری در کلیه مقاطع
 •  صدور تائیدیه طرح نیروی انسانی در کلیه مقاطع
 • صدور تائیدیه ضریب kدر کلیه رشته های تخصصی بالینی - دندانپزشکی - فوق تخصصی - Ph.D
 • صدور ریز نمرات بصورت مکانیزه در کلیه مقاطع
 •  صدور مکاتبه امور پروانه ها در کلیه رشته ها
 • مکاتبه جهت اسامی نخبگان در کلیه رشته ها
 • اعلام اسامی رتبه های برتر هر رشته ومقطع
 • مکاتبه جهت جذب اعضای هیات علمی
 • بر آورد هزینه و تعیین میزان بدهی دانش آموختگان متقاضی تقسیط بدهی تعهدات آموزش رایگان در کلیه رشته ها
 • اعلام فراغت از تحصیل دانش آموختگان جهت ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر در کلیه رشته ها
 • اعلام رتبه های برتر جهت دانش آموختگان متقاضی طرح نیروی انسانی در کلیه رشته ها
 • اعلام معدل کلیه دانش آموختگان جهت استخدام در دوایر دولتی در کلیه رشته ها
 • صدور گواهینامه پایان دوره تخصصی فلوشیپ در کلیه رشته های تخصصی
 • صدور گواهی نمرات ارتقاء دانشگاه و گواهینامه تخصصی و فوق تخصصی
 • تعیین میزان تعهدات آموزش رایگان دانش آموختگان کلیه رشته های تحصیلی
 • صدورمجوز تحویل مدرک پایان دوره درمقاطع کاردانی - کارشناسی و فلوشیپ - تکمیلی . BS
 • صدور دانشنامه المثنی
 • صدور ریز نمرات المثنی
 • صدور دانشنامه و ریز نمرات پایان تحصیلات جهت دوره تکمیلی BS
 • صدور مجوز تحویل مدرک تحصیلی اتباع غیر ایرانی
 • صدور مجوزتحویل مدرک تحصیلی به وراث
 • بر آورد تعهدات آموزش رایگان و هزینه های تحصیلی دانشجویان انصرافی
 • بر آورد تعهدات آموزش رایگان و هزینه های تحصیلی دانشجویان اخراجی
 • تحویل دانشنامه ها در کلیه رشته های تحصیلی
 • تحویل ریز نمرات درکلیه رشته های تحصیلی
 • پاسخگویی به کلیه استعلامها ودرخواستهای وزارت امور خارجه
 • پاسخگویی به کلیه استعلامها ودرخواستهای وزارت متبوع
 • تائید ترجمه مدارک تحصیلی دانش آموختگان
 • تکمیل و تائید استعلامهای موسسات و سازمانهای خارج از کشور جهت ادامه تحصیل ویا اشتغال به کار
 • کلیه مکاتبات عند الزوم