چهلمین آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت(MHLE)

چهلمین آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت(MHLE) در روز پنجشنبه مورخ ۳۱/۱/۱۳۹۶با حضور ۴۹۳ داوطلب هم زمان با مشهد، تبریز، شیراز و تهران در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار خواهد گردید. آزمون در دانشکده‏ی مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، راس ساعت ۹ صبحبرگزار می گردد و درهای سالن راس ساعت ۸:۴۵ بسته خواهد شد. از ورود داوطلبین فاقد کارت ملیو کارت ورود به جلسهبه سالن برگزاری آزمون ممانعت بعمل خواهد آمد.

درب اصلیورود به محل برگزاری آزمون درب غربی(درب دندانپزشکی)دانشگاه علوم پزشکی اصفهان واقع در بلوار شهدای صفه بالاتر از بیمارستان الزهرا می باشد. به منظور تسهیل دسترسی داوطلبان گرامی درب شرقیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان واقع در میدان آزادی- خیابان هزار جریب نیز برای ورود آنان در نظر گرفته شده است. ورود داوطلبان و همراهان گرامی با خودروی شخصیاز هر دو درب امکان پذیر است. برای رفاه حال داوطلبان عزیز وسیله ایاب و ذهاب از درب شرقی در نظر گرفته شده است.