نسخه مناسب چاپ

آزمون گواهینامه و دانشنامه تخصصی، جمعه ۲۸ شهریورماه، به صورت کتبی و آزمون دانشنامه فوق تخصصی، صبح روز شنبه ۲۹ شهریورماه، به صورت الکترونیک در محل ساختمان تدبیر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار خواهد شد.

لازم است داوطلبان ساعت ۸ صبح در محل برگزاری آزمون(سه راه حکیم نظامی- خیابان شهدای صفه- بالاتر از درب ورودی مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) درب غربی دانشگاه «درب دندانپزشکی»- خیابان تدبیر- ساختمان تدبیر- مجتمع آموزشی کلاسها و آزمونهای تدبیر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان) حضور داشته باشند.
همچنین داوطلبان بایستی موارد زیر را رعایت نمایند:
- کلیه شرکت کنندگان لازم است ماسک و در صورت نیاز دستکش همراه داشته باشند. ضمناً رد و بدل کردن اشیاء و وسایل بین داوطلبین در طول برگزاری آزمون ممنوع است.
- لازم است متقاضیان از آوردن کیف، موبایل و هرگونه لوازم اضافی خودداری نمایند.
- کلیه داوطلبین موظف به تکمیل فرم خوداظهاری مبنی بر عدم وجود علائم تنفسی مرتبط با کووید-۱۹ (فرم ۱/۱ موجود در پروتکل بهداشتی، روی سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی) می باشند.
- لازم است کلیه داوطلبین در تمام مراحل برگزاری آزمون کلیه پروتکل های بهداشتی را رعایت نمایند.

 

فهرست: 

ارتباط با ما

خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان، ستاد مرکزی

تلفن: ۳۶۶۸۰۰۴۸-۰۳۱

کد پستی: ۷۳۴۶۱-۸۱۷۴۶

Isfahan University Of Medical Sciences, Isfahan, Iran

 

پشتیبانی از افراد کم توان

دستورالعمل بروزرسانی