نسخه مناسب چاپ

چهاردهمین جلسه ستاد دانشگاهی مدیریت بیماری کرونا، سه شنبه ۲۵ شهریورماه، با حضور رییس و معاونین دانشگاه، رؤسای بیمارستان ها، مدیر درمان تامین اجتماعی استان و دیگر اعضای ستاد در مرکز مطالعات توسعه و آموزش پزشکی دانشگاه(EDC) تشکیل گردید.

در این جلسه با توجه به افزایش شیوع بیماری و تعداد بیماران بستری در استان، به بررسی وضعیت بیماری و طراحی مداخلات لازم پیشگیری و درمانی پرداخته شد.
همچنین بر اطلاع رسانی بیشتر و قویتر رسانه های خبری در افزایش آگاهی و حساسیت مردم و نیز افزایش ظرفیت تخت های بیمارستانی و تکمیل تجهیزات بیمارستانی و بکارگیری نیروی انسانی بیشتر تاکید گردید.

 

فهرست: 

ارتباط با ما

خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان، ستاد مرکزی

تلفن: ۳۶۶۸۰۰۴۸-۰۳۱

کد پستی: ۷۳۴۶۱-۸۱۷۴۶

Isfahan University Of Medical Sciences, Isfahan, Iran

 

پشتیبانی از افراد کم توان

دستورالعمل بروزرسانی