نسخه مناسب چاپ

مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی با توجه به تاثیرات وسیع همه گیری بیماری کرونا به نظام آموزشی علوم پزشکی کشور، اقدام به اعطای گرنت ویژه ای با عناوین زیر نموده است:

۱) بازبینی و بازنگری نظام آموزش عالی سلامت به منظور افزایش تاب آوری در مقابل همه گیری بیماری کرونا و بحران های مشابه

۲) بازبینی و بازنگری محتوای درسی بیماری های عفونی در برنامه درسی پزشکی عمومی با توجه به بیماری های عفونی بازپدید و نوپدید

لازم به ذکر است که سقف  گرنت مرکز به هر یک از عناوین فوق مبلغ ۲ میلیارد ریال می باشد.

داوطلبان می توانند پروپوزال های خود را از تاریخ ۱۳۹۹/۳/۲۰ لغایت ۱۳۹۹/۴/۲۰ در سامانه پژوهشی نصر به آدرس http://rms.nasrme.ac.ir در بخش گرنت ویژه به ثبت برسانند.

فهرست: 

ارتباط با ما

خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان، ستاد مرکزی

تلفن: ۳۶۶۸۰۰۴۸-۰۳۱

کد پستی: ۷۳۴۶۱-۸۱۷۴۶

Isfahan University Of Medical Sciences, Isfahan, Iran

 

پشتیبانی از افراد کم توان

دستورالعمل بروزرسانی