نسخه مناسب چاپ

مدیر امور پردیس های دانشگاه فرهنگیان استان اصفهان، به مناسبت ۲۷ اردیبهشت ماه، روز ارتباطات و روابط عمومی، با ارسال لوح تقدیر به روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، از تلاش های صادقانه و ارزنده مدیریت و کارکنان روابط عمومی در انسجام بخشی، هماهنگی و سیاستگزاری مدیریت تعامل با افکار عمومی و صیانت از سلامت مردم در روند کنترل بیماری کرونا تشکر و قدردانی نمود.

متن تقدیرنامه به شرح زیر می باشد:

فهرست: 

ارتباط با ما

خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان، ستاد مرکزی

تلفن: ۳۶۶۸۰۰۴۸-۰۳۱

کد پستی: ۷۳۴۶۱-۸۱۷۴۶

Isfahan University Of Medical Sciences, Isfahan, Iran

 

پشتیبانی از افراد کم توان

دستورالعمل بروزرسانی