نسخه مناسب چاپ

در این بسته آموزشی که توسط دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تهیه گردیده است در ارتباط با ویروس کرونای جدید و راه های پیشگیری از این ویروس، همچنین توصیه های بهداشتی در این خصوص، به ارائه مطالب آموزشی می پردازد:

فهرست: 

ارتباط با ما

خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان، ستاد مرکزی

تلفن: ۳۶۶۸۰۰۴۸-۰۳۱

کد پستی: ۷۳۴۶۱-۸۱۷۴۶

Isfahan University Of Medical Sciences, Isfahan, Iran

 

پشتیبانی از افراد کم توان

دستورالعمل بروزرسانی