نسخه مناسب چاپ

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی با همکاری مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی، به منظور جهت دهی به فعالیت های نوآورانه آموزشی در قالب طرح های منسجم و پرمحتوا و به منظور حمایت مالی از طرح های نوآورانه آموزشی متناسب با نیازهای ملی و منطقه ای، اقدام به فراخوانی پروپوزال های پیشنهادی کرده است.

گفتنی است ارسال پروپوزال از طریق پست الکترونیک به آدرس: merc@edc.mui.ac.ir و آخرین مهلت ارسال پروپوزال ۱۵ بهمن ماه ۹۸ می باشد.
لطفا جهت دریافت راهنمای مجریان طرح های نوآورانه آموزشی و فرم چکیده طرح بر روی پیوست های زیر کلیک نمایید.

 

فهرست: 

ارتباط با ما

خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان، ستاد مرکزی

تلفن: ۳۶۶۸۰۰۴۸-۰۳۱

کد پستی: ۷۳۴۶۱-۸۱۷۴۶

Isfahan University Of Medical Sciences, Isfahan, Iran

 

پشتیبانی از افراد کم توان

دستورالعمل بروزرسانی