نسخه مناسب چاپ

مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به میزبانی روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، پنجم آذرماه به مدت دو روز، «کارگاه آموزشی برنامه ریزی و اجرای کمپین اطلاع رسانی و رسانه ای» را با حضور مدیران و کارشناسان روابط عمومی دانشگاه های علوم پزشکی مناطق ۴، ۵ و ۷ کشور برگزار نمود.

در ابتدای این مراسم دکتر جهانپور رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، طی ارتباط تلفنی، ضمن تشکر از مدیریت روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در میزبانی این دوره آموزشی، گفت: انشاا... این کارگاه های آموزشی با برگزاری دوره های تکمیلی حرفه ای که با همکاری دانشگاه علوم پزشکی مجازی و معاونت های آموزشی و توسعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تکمیل خواهد شد در روند توسعه برگزاری کمپین ها و همچنین توسعه ارتباطات اجتماعی و تبادل های رسانه ای، مؤثر واقع شود.
وی همچنین با تاکید بر اینکه مدیران و کارشناسان روابط عمومی دانشگاه ها نظرات خود را در خصوص نحوه برگزاری، منابع آموزشی و عناوین مورد نیاز برای توسعه و تکمیل این دوره های آموزشی بیان نمایند، تصریح نمود: امیدوار هستیم که با بازنگری عناوین و نحوه ارائه آموزش های حرفه ای برای مدیران و کارشناسان مسئول روابط عمومی در سرتاسر دانشگاه ها، بتوانیم روند بازدهی حرفه ای و همچنین حرفه ای شدن روابط عمومی را در مدیریت روابط عمومی دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور و مجموعه وزارت بهداشت تسریع ببخشیم.
گفتنی است در روز اول برگزاری این کارگاه توسط دکتر کتابدار مدرس کشوری در ارتباط با اجرای کمپین، مسئله شناسی ارتباطی، اصول و فنون تدوین برنامه، ارتباطات و مهارت های ارتباطی و نیز ارزیابی اثربخشی برنامه کمپین  مطالب آموزشی ارائه شد.
همچنین در روز دوم این برنامه، در خصوص مباحثی از قبیل: ویژگی های نوشتن در محیط دیجیتال، راه های ارتقای سایت های سازمانی، انتخاب ساختار و فرمت مناسب برای محتوا، پروموت و انتشار محتوا، افزایش بازاریابی محتوا، انواع شبکه های اجتماعی و معروف ترین آنها بین ایرانی ها بحث و بررسی شد.
 

فهرست: 

ارتباط با ما

خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان، ستاد مرکزی

تلفن: ۳۶۶۸۰۰۴۸-۰۳۱

کد پستی: ۷۳۴۶۱-۸۱۷۴۶

Isfahan University Of Medical Sciences, Isfahan, Iran

 

پشتیبانی از افراد کم توان

دستورالعمل بروزرسانی