نسخه مناسب چاپ

بر اساس ابلاغیه ای از سوی خانم دکتر طاهره چنگیز رییس دانشگاه و به پیشنهاد معاون درمان، دکتر سید محمد ابن حجازی متخصص بیهوشی بعنوان رییس بیمارستان گلدیس شاهین شهر منصوب شد.

همچنین در این حکم از زحمات دکتر بابک حقانی فر، در مدت زمان تصدی مسئولیت فوق تقدیر شده است.
 

فهرست: 

ارتباط با ما

خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان، ستاد مرکزی

تلفن: ۳۶۶۸۰۰۴۸-۰۳۱

کد پستی: ۷۳۴۶۱-۸۱۷۴۶

Isfahan University Of Medical Sciences, Isfahan, Iran

 

پشتیبانی از افراد کم توان

دستورالعمل بروزرسانی