نسخه مناسب چاپ

دوشنبه ۸ مهرماه، با حضور دکتر چنگيز رئيس دانشگاه از خدمات چندین ساله دکتر خادمي در زمان تصدي رياست دانشکده دندانپزشکي تجليل بعمل آمد.

در این مراسم که جمعی از مسئولین دانشگاه و دانشکده دندانپزشکی حضور داشتند،  دکتر چنگیز طی سخنانی ضمن تقدیر و تشکر از زحمات ارزشمند دکتر خادمی در زمان تصدی ریاست دانشکده دندانپزشکی، برای دکتر ریسمانچیان ریاست جدید در مدت زمان فعالیت خود آرزوی موفقیت نمود.

فهرست: 

ارتباط با ما

خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان، ستاد مرکزی

تلفن: ۳۶۶۸۰۰۴۸-۰۳۱

کد پستی: ۷۳۴۶۱-۸۱۷۴۶

Isfahan University Of Medical Sciences, Isfahan, Iran

 

پشتیبانی از افراد کم توان

دستورالعمل بروزرسانی