برگزاری جلسه شورای فرهنگی دانشگاه

نسخه مناسب چاپ

جلسه شورای فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به ریاست خانم دکتر طاهره چنگیز رئیس دانشگاه، سه شنبه ۲۴ اردیبهشت ماه، در دفتر ریاست دانشگاه برگزار شد.

در این جلسه ابتدا موارد مطرح شده در جلسه قبلی مورد بحث قرار گرفته و مقرر گردید با توجه به این که موضوع فضای فیزیکی تشکل ها مربوط به شرح وظایف شورای نظارت بر تشکل ها می باشد، تصمیم گیری نهایی در این خصوص به این شورا محول گردد.

برگزاری برنامه های بزرگداشت ایام رحلت امام خمینی (ره) موضوع بعدی مطرح شده در جلسه بود که مقرر گردید برنامه های اجرایی به صورت مشترک بین تشکل ها و با محوریت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه تدوین و به شورا ارائه گردد.

در ادامه در مورد هفته خوابگاه های دانشجویی و ویژه برنامه های معاونت دانشجویی فرهنگی در این هفته، توضیحاتی برای حضار ارائه گردید.

فهرست: 

ارتباط با ما

خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان، ستاد مرکزی

تلفن: ۳۶۶۸۰۰۴۸-۰۳۱

کد پستی: ۷۳۴۶۱-۸۱۷۴۶

Isfahan University Of Medical Sciences, Isfahan, Iran

 

پشتیبانی از افراد کم توان

دستورالعمل بروزرسانی