انتشار اولین مقاله در مجله The Lancet با نویسنده اول از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

نسخه مناسب چاپ

با همکاری چهل محقق ايرانى در داخل و خارج كشور، مقاله ای با عنوان Iran in transition در مجله وزین The Lancet منتشر شد.  

اين مقاله که طی سه سال و بازنگری های متعدد این گروه از محققین تدوین شده است، مروری بر چالش ها و دستاوردهاى حيطه سلامت در ايران دارد.
گفتنی است دکتر رویا کلیشادی، رییس پژوهشكده پيشگيرى اوليه از بيماريهاى غيرواگير دانشگاه علوم پزشکی اصفهان یکی ازCo-first authorهای این مقاله است.
شایان ذکر است مجله The Lancet از معتبرترین مجلات حیطه علوم پزشکی در جهان است و ضریب تاثیر ۵۳.۲ دارد، و انتشار مقاله با وابستگی سازمانی نویسنده اول از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، نمادی از کیفیت بالای تحقیقات در این دانشگاه می باشد که با همکاری بین المللی به ثمر رسیده است.
 

فهرست: 

ارتباط با ما

خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان، ستاد مرکزی

تلفن: ۳۶۶۸۰۰۴۸-۰۳۱

کد پستی: ۷۳۴۶۱-۸۱۷۴۶

Isfahan University Of Medical Sciences, Isfahan, Iran

 

پشتیبانی از افراد کم توان

دستورالعمل بروزرسانی