همه ابعاد سلامت در خانواده شکل می گیرد/مادر، مراقب سلامت خانواده است

نسخه مناسب چاپ

رییس دانشگاه طی گفتگویی بیان نمود: اخیرا وزیر محترم بهداشت کارزار "هر خانه یک پایگاه سلامت" را اعلام کرد و در این پایگاه، یک نفر باید نقش مراقب سلامت را داشته باشد که این مراقب سلامت، کسی غیر از مادر خانواده نیست.

 دکتر طاهره چنگیز گفت: نقش مادری به عنوان مدیریت مادرانه با مراقبت، آموزش و تربیت همراه است و این مراقبت، تربیت و نگهبانی از سلامت خانواده از قبل از تولد و تشکیل جنین آغاز می شود؛ بنابراین چنانچه دختران و مادران مراقب سلامت خود و رفتارهای شان، سلامت جسمی، اجتماعی، معنوی و روانی باشند، می توانند فرزندان و خانواده سالمی داشته باشند.
وی تاکید کرد: همه ابعاد سلامت مانند سبک زندگی، تغذیه، رفتار، شرایط روحی و روانی و فعالیت فیزیکی و در مجموع سلامت همه جانبه در خانواده شکل می گیرد و مورد تمرین قرار می گیرد و دختران، گروه و رده ای هستند که مخاطب اصلی آموزش سلامت هستند و باید سواد سلامت آنها را حتما افزایش دهیم.
 

فهرست: 

ارتباط با ما

خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان، ستاد مرکزی

تلفن: ۳۶۶۸۰۰۴۸-۰۳۱

کد پستی: ۷۳۴۶۱-۸۱۷۴۶

Isfahan University Of Medical Sciences, Isfahan, Iran

 

پشتیبانی از افراد کم توان

دستورالعمل بروزرسانی