وزارت بهداشت، شیمی درمانی در مطب‌ها را ممنوع کرد

نسخه مناسب چاپ

معاون درمان دانشگاه بیان کرد: در استان اصفهان یازده مطب شیمی‌د‌رمانی وجود دارد که به همه آنها اخطار داده‌ایم، طبق بخشنامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی این مطب ها باید به مرکز شیمی‌درمانی تبدیل شوند.

دکتر بهروز کلیدری افزود: از ۱۱ مطب شیمی‌درمانی موجود در اصفهان هفت مطب قبول کرده‌اند که به مرکز تبدیل شوند و چهار مطب نیز اعلام کرده‌اند توانایی تبدیل شدن به مرکز شیمی درمانی را ندارند.
معاون درمان دانشگاه با اشاره به اینکه این مطب ها در حال ترانزیشین (گذار) هستند، گفت: برای اینکه بیماران این مطب‌ها دچار مشکل نشوند به آنها مهلت دو ماهه داده شده است و پس از این مهلت از انجام شیمی‌درمانی در مطب ها جلوگیری خواهیم کرد.
گفتنی است، وزارت بهداشت، اردیبهشت سال گذشته (۹۷) انجام شیمی درمانی در مطب ها را ممنوع و اعلام کرد: این دستور العمل از اول خرداد ۹۷ لازم الاجرا شده است. بر اساس این دستور العمل ارائه خدمات شیمی‌درمانی در مراکز استاندارد سازی شده و ارتقای کیفیت خدمات مجاز و در مطب‌ها ممنوع می باشد.
 

فهرست: 

ارتباط با ما

خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان، ستاد مرکزی

تلفن: ۳۶۶۸۰۰۴۸-۰۳۱

کد پستی: ۷۳۴۶۱-۸۱۷۴۶

Isfahan University Of Medical Sciences, Isfahan, Iran

 

پشتیبانی از افراد کم توان

دستورالعمل بروزرسانی