معاون بهداشتی وزارت بهداشت: باید در حوزه پیشگیری دید جامعی شکل بگیرد

معاون بهداشتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ظهر امروز در بازدید از مرکز سلامت جامعه مرحوم حاج احمد محکم کار اظهار داشت: پیشگیری مهمترین اصل کار حوزه بهداشتی است و باید در این حوزه دید جامعی شکل بگیرد.

دکتر رییسی بیان داشت: در مراکز سلامت باید این دغدغه وجود داشته باشد که آمار جامع و کاملی از بیماریهای مختلف بدست آورند، همچنین باید آمار دقیقی از بیماری دیابت،‌ چاقی و اضافه وزن، سوء تغذیه و سلامت روان در مناطق تحت پوشش مراکز بهداشتی و بیماری های ناشی از شغل و غیره بدست آورده شود.

وی با اعلام اینکه نباید در حوزه بهداشتی کار تنها به آموزش ختم شود، گفت: هرچند آگاه سازی مردم و آموزش صحیح به مردم جزء مهمی از کار است، اما وظیفه مهمتر رصد بیماریهاست و اینکه در کجای نمودار بیماری ها قرارگرفته ایم، بایستی علت یابی کنیم و در حوزه پیشگیری از آن برنامه ریزی نماییم.

دکتر رییسی در همین ارتباط افزود: به عنوان مثال در حوزه بهداشت حرفه ای تنها بسنده کردن به آموزش و باز کردن بهداشت حرفه ای و آگاه کردن شاغلین که در حین کار مواظب مسائل ایمنی و سلامتی خود باشند کافی نیست بلکه باید دانست در منطقه تحت پوشش چه رسته از بیماریها وجود دارد.

معاون بهداشتی وزارت متبوع با بیان اینکه هدف ما از ایجاد مراکز بهداشتی و مناطق تحت پوشش آن تامین امنیت سلامت مردم آن منطقه است تاکید کرد: داشتن آمار دقیقی از بهداشت روان در هر منطقه و اینکه چه میزان اعتیاد و بیماریهای وابسته به اعتیاد وجود دارد  و کنترل آسیب‌های ناشی از اعتیاد مثل کودک آزاری و همسر آزاری در هر منطقه بسیار مهم می باشد.

دکتر رئیسی ادامه داد: آنچه امروز دربیماری دیابت شاهد هستیم دیابت نوع ۲ می باشد که مربوط به تغذیه است و با یک مدیریت درست و آموزش صحیح به مردم می توانیم این بیماری را کنترل کنیم.

 

وی اعلام کرد: هدف ما از گذاشتن کارشناس تغذیه در مراکز بهداشت یافتن این می باشد که چند دسته از بیماریها ناشی از غذای بد خوردن و همچنین بد غذا خوردن است.

دکتر رئیسی همچنین گفت: امروز نقش مراقبین سلامت بسیار حائز اهمیت است و باید در مراکز بهداشتی تلاش شود از تمام ظرفیت در رسیدن به یک وضعیت بهداشتی ایده آل استفاده شود.

فهرست: