روزشمار هفته سلامت روان ۱۳۹۷

هفته سلامت روان از ۱۸ الی ۲۴ مهرماه سالجاری با شعار (سلامت روان جوانان و نوجوانان: جهان در حال تغییر) برگزار می‌شود.

بنابر اعلام معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، عناوین روزهای هفته سلامت روان عبارتند از:

چهارشنبه ۱۸ مهر ماه؛ نقش شادی و نشاط در سلامت روان جوانان و نوجوانان

پنجشنبه  ۱۹ مهر ماه؛ تأثیر فضای مجازی بر سلامت روان جوانان و نوجوانان

جمعه ۲۰ مهر ماه؛ خانواده و سلامت روان جوانان و نوجوانان

شنبه ۲۱ مهرماه؛ تاب آوری جوانان، نوجوانان و سلامت روان

یکشنبه ۲۲ مهر ماه؛ نقش محیط‌های آموزشی بر سلامت روان جوانان و نوجوانان

دوشنبه  ۲۳ مهر ماه؛ تأثیر خود مراقبتی بر سلامت روان جوانان و نوجوانان

سه شنبه ۲۴ مهر ماه؛ سبک زندگی سالم جوانان، نوجوانان و سلامت روان

فهرست: