بازدید نمایندگان وزارت بهداشت از شبکه بویین و میاندشت و بیمارستان های شهرستان های فریدن و چادگان

دکتر گلمکانی معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت و دكتر طباطبايي معاون فني درمان وزير بهداشت، چهارشنبه ۲۱ شهریورماه، از بیمارستان های شهيد رجايي داران و بوعلی شهرستان چادگان و شبکه بهداشت و درمان بویین و میاندشت بازدید به عمل آوردند.

مسئولین وزارت بهداشت در سفر به شهرستان فریدن به همراه دکتر ترکی نماینده شهرستان های فریدن،فریدونشهر،بویین میاندشت و چادگان در مجلس شوراي اسلامي و مسئولین شبکه در بيمارستان شهيد رجايي داران حضور يافته و ضمن بازدید از بخش های درمانی بیمارستان، در خصوص طرح توسعه بيمارستان گفتگو و به ارائه راهکارهای لازم پرداختند.

آنها سپس به همراه مسئولین شبکه چادگان از بیمارستان بوعلی چادگان نیز بازدید به عمل آوردند. گفتنی است معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت در این بازدید از پیگیری توزیع متوازن نیروی متخصص و همچنین همکاری در تسریع عملیات عمرانی ساختمان دیالیز بیمارستان خبر داد.

دکتر گلمکانی و هیات همراه همچنین از شبکه بهداشت و درمان شهرستان بویین میاندشت بازدید نمودند. طی این بازدید و در جلسه ای که در محل دفتر مدیریت شبکه بهداشت و درمان بویین میاندشت برگزار شد، دکتر رضا کیخایی مدیر شبکه به بیان گزارشی از موقعیت شهرستان، سطح کمی و کیفی خدمات ارائه شده و مجموعه اقدامات انجام شده در راستای طرح تحول سلامت در حوزه بهداشت در طول چند سال اخیر در این شهرستان پرداخت.
وی در ادامه با اشاره به کمبودها و نیازهای شهرستان در حوزه بهداشت و درمان، همکاری و مساعدت مدیران وزارتخانه و نماینده مجلس را گامی موثر در جهت تسریع بر طرف شدن این نیازها برشمرد. در پایان این جلسه موارد مطرح شده، مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت و تصمیمات لازم در خصوص آن ها اتخاذ شد.
 

فهرست: