بازدید سرزده استاندار اصفهان و رییس دانشگاه از مرکز آموزشی درمانی کودکان حضرت امام حسین(ع)

صبح روز سه شنبه ۱۶ مردادماه، دکتر مهرعلیزاده استاندار اصفهان به همراه خانم دکتر چنگیز رییس دانشگاه و جمعی از مدیران استان بطور سرزده از مرکز آموزشی درمانی کودکان حضرت امام حسین(ع)، بازدید نمودند.

در این بازدید، مسئولین ضمن گفتگو با پرسنل مرکز و بازدید از بخش های درمانی، از کودکان بستری نیز عیادت نمودند و سپس از طرح توسعه این مرکز (ساختمان منصوری) بازدید بعمل آوردند.

استاندار اصفهان در این بازدید بر تبدیل شدن بیمارستان امام حسین به قطب درمان شکاف لب و کام در کشور تاکید کرد و افزود: باید با پیگیری و گرفتن تایید وزارت بهداشت و درمان به طور رسمی این امر تحقق یابد.

دکتر مهرعلیزاده در بازدید از بخش‌های مختلف مرکز آموزشی درمانی کودکان امام حسین(ع)، فضای بیمارستان و پرسنل را خوب ارزیابی کرد و افزود: بایستی بیمارستان امام حسین(ع) از نظر فضا، امکانات و تجهیزات توسعه یابد.

استاندار اصفهان با اشاره به اجرای طرح جامع توسعه بیمارستان امام حسین تصریح کرد: این طرح شامل بخش قلب، اسکان سرا برای همراهان بیمار، پارکینگ و بخش روانشناسی ویژه کودکان است.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه اجرای این طرح نیازمند مجوز تغییر کاربری اراضی بود به مدیرکل جهاد کشاورزی استان دستور داده شد هرچه سریع‌تر نسبت به صدور مجوز این طرح اقدام کند.

فهرست: