نشست رییس دانشگاه با مسئولین دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت

در نشست رییس دانشگاه با رییس دفتر توسعه فناوری سلامت و رییس گروه برنامه ریزی و سیاستگذاری فناوری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی که دوشنبه ۱۵ مردادماه در دفتر ریاست دانشگاه برگزار شد، در ارتباط با پارک علم و فناوری سلامت مطالبی عنوان و در این خصوص بحث و بررسی شد.

در این نشست که معاون پژوهشی و فناوری، مدیر توسعه فناوری، اعضای شورای فناوری و مسئولین دانشکده ها نیز حضور داشتند، دکتر انوشه زرگرمدیر توسعه فناوری دانشگاه به ارائه گزارشی از روند فعالیت های صورت گرفته در حوزه مدیریت توسعه فناوری در دانشگاه و نیز چشم انداز فعالیت های آتی، ساختارهای حمایت از فناوری برای اساتید و دانشجویان از جمله تأسیس باشگاه فناوری سلامت و تأسیس مرکز نوآوری سلامت در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، مجوزهای اخذ شده از هیأت امناء جهت تسهیل فعالیت های فناورانه و مجموعه مراکز توسعه سلامت پرداخت.

دکتر حسین وطن پور رییس دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت متبوع نیز اظهار نمود: دانشگاه از گذشته تاکنون برای جامعه نقش حل کننده مسئله را داشته و اکنون به جایگاه مناسبی در حوزه فعالیت های پژوهشی و فناوری رسیده است و با توجه به اینکه مسئله مهم جامعه اکنون فناوری می باشد لذا پایان نامه ها باید در زمینه تجاری سازی و نقش آفرینی برنامه ریزی گردند و لازم است دانشگاه در توسعه فناوری در سطح جامعه بیشتر و مؤثرتر از گذشته تلاش نماید.

فهرست: