بازدید معاون توسعه دانشگاه از بیمارستان های فاطمیه بادرورد و خاتم الانبیاء نطنز

دکتر یوسفی معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به همراه دکتر مرتضی صفاری نماینده مردم نطنز و قمصر در مجلس شورای اسلامی، از طرح توسعه و اتاقهای عمل جدیدالتاسیس بیمارستان فاطمیه بادرود بازدید به عمل آوردند.

مسئولین همچنین  از طرح توسعه بیمارستان خاتم الانبیاء نطنز بازدید و سپس با حضور بر بالین آیت الله علوی سرشکی از ایشان عیادت نمودند.

فهرست: