انتصاب دکتر حیدرعلی داوری به عنوان مشاور استاندار در امور بهداشت و درمان

بر اساس حکمی از سوی دکتر محسن مهرعلیزاده استاندار اصفهان، دکتر حیدرعلی داوری به عنوان مشاور استاندار در امور بهداشت و درمان منصوب گردید.

در این حکم استاندار اصفهان ضمن بیان تجربیات ارزشمند و جایگاه علمی دکتر داوری، بر مواردی همچون بهره گیری از تمام ظرفیت ها و توانمندی های حوزه سلامت استان در انجام مأموریت های محوله بویژه ارتقای سطح بهداشت و سلامت مردم و همچنین ایجاد هماهنگی های لازم بین دستگاه های ذیربط در راستای تحقق اهداف نظام جمهوری اسلامی و سیاست ها و برنامه های دولت تدبیر و امید، تاکید نمود.

فهرست: