اطلاعیه پذیرش دانشجویان غیر ایرانی

به اطلاع می رساند دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از بین متقاضیان غیر ایرانی، جهت ادامه تحصیل در این دانشگاه برای سال تحصیلی ۲۰۱۹-۲۰۱۸ ثبت نام می نماید. این دانشگاه از کلیه داوطلبان، دعوت به عمل می آورد به منظور آگاهی بیشتر به سایت انگلیسی دانشگاه به آدرس http://english.mui.ac.ir/ مراجعه نمایند.

در ضمن از داوطلبان درخواست می شود در تکمیل فرم مربوطه بر اساس راهنما دقت لازم داشته باشند و در صورت پذیرفته شدن داوطلب در هرکدام از دانشکده ها، پذیرش از طریق سایت دانشگاه و پیام تلفنی به اطلاع داوطلبان خواهد رسید.

فهرست: