پذیرفته شدگان آزمون غربالگری دهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور معرفی شدند

اسامی پذیرفته شدگان آزمون مرحله غربالگری دهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور، از منطقه ۷ آمایشی عالی، اعلام و از ۷۲ پذیرفته شده، ۵۰ نفر از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشند.

در پی اعلام نتایج برگزاری آزمون مرحله غربالگری دهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور، از منطقه ۷ آمایشی عالی متشکل از دانشگاه های علوم پزشکی اصفهان، یزد، کاشان، شهرکرد و دانشگاه های آزاد نجف آباد، یزد و خوراسگان در بین مناطق ده گانه آمایشی، ۷۲ نفر به عنوان پذیرفته شده معرفی شدند که از این تعداد ۵۰ نفر از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و ۲۲ نفر از دانشگاه های علوم پزشکی کاشان، یزد، شهرکرد و دانشگاه های آزاد نجف آباد و یزد بوده اند.

این آزمون در مرحله غربالگری در ۶ حیطه تفکر علمی در علوم پایه، مدیریت نظام سلامت، استدلال بالینی، فلسفه پزشکی، آموزش پزشکی و کارآفرینی در بستر دانشگاه های هزاره سوم به صورت دانشی برگزار شد و پس از آن، آزمون گروهی به جای مطالعه محوری و دانش محوری در قالب محصول محور طراحی شده است. بر این اساس تیم های مرحله گروهی به صورت تیم آمایشی از رتبه های برتر دانشگاه های هر منطقه انتخاب می شوند؛ سپس موضوعی توسط کمیته علمی هر حیطه تعیین شده و در طی چند ماه تیم ها فرصت دارند در خصوص آن موضوع کار کرده و محصولی تهیه کنند.

قرار است مرحله دوم آزمون انفرادی و گروهی از ۱۳ تا ۱۸ مرداد۹۷ در تهران برگزار شود. دانشجویان لازم است پروژه های خود را در تیرماه به دبیرخانه مرکزی منطقه ۷ آمایشی (دانشگاه علوم پزشکی اصفهان) ارائه نمایند.

اسامی پذیرفته شدگان آزمون از منطقه ۷ آمایشی عالی

فهرست: