انتصاب رییس بیمارستان شهدای دهاقان

بر اساس ابلاغیه ای از سوی خانم دکتر چنگیز رییس دانشگاه، دکتر حسن صفایی، به عنوان رییس بیمارستان شهدای دهاقان منصوب گردید.

همچنین در این ابلاغیه از زحمات دکتر ثالثی در زمان تصدی مسئولیت فوق تقدیر شده است.

فهرست: