مراسم تجلیل از خیرین حوزه سلامت شهرستان خوانسار

پنج شنبه شب  ۲۰ اردیبهشت ماه، مراسم تجلیل از خیرین حوزه سلامت شهرستان خوانسار با حضور خانم دکتر چنگیز رییس دانشگاه و جمعی از خیرین شهرستان در هتل زاگرس این شهر برگزار گردید.

در این مراسم که مشاور رییس دانشگاه، معاونین توسعه مدیریت و منابع و بهداشتی دانشگاه، جمعی از مسئولین شبکه بهداشت خوانسار و خیرین حوزه سلامت شهرستان نیز حضور داشتند، از ده خیر برگزیده به نمایندگی از خیرین شهرستان تجلیل بعمل آمد.

فهرست: