سفر معاون وزیر بهداشت و رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به اتریش

پنج شنبه ۲۳ فروردین ماه، معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در راس یک هیأت مهم متشکل مدیران ستاد حوزه سلامت وزارت متبوع و رئیس و مسئولان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، به منظور بازدید از مراکز بهداشتی، درمانی و آموزشی کشور اتریش و همچنین گسترش همکاری های دوجانبه دو کشور در حوزه سلامت، به وین سفر نمودند.

دکتر باقر لاریجانی معاون آموزشی وزارت بهداشت، دکتر طاهره چنگیز رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و دکتر شقایق حق جوی جوانمرد معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه، محسن اسدی لاری قائم مقام وزیر بهداشت در امور بین الملل، دکتر عسگری مدیر کل دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان در این سفر از مرکز ELK و دانشگاه زیگموند فروید و مراکز مختلف حوزه بهداشت، درمان و آموزش دانشگاه های وزارت بهداشت اتریش بازدید کردند.

همچنین در این بازدید ها همکاری های دو جانبه بین ایران و اتریش در خصوص حوزه بهداشت و درمان مورد بررسی قرار گرفت.

فهرست: