رییس دانشگاه: نتایج خوب ارتباط هنر و کانون های دانشجویی پزشکی/ آمادگی استفاده از هنر در آموزش پزشکی

رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان طی گفت و گویی در خصوص استفاده از هنر برای آموزش پزشکی اظهار کرد: بهترین راه برای استفاده از هنر و هنرمندان برای آموزش پزشکی و سلامت به جامعه، استفاده از کانون های مشترک بین رشته ای است.

خانم دکتر طاهره چنگیز افزود: در حال حاضر نیز در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان کانون های فرهنگی هنری دانشجویان داریم که اعضای آن دانشجویان رشته های علوم پزشکی علاقه مند به رشته های هنری هستند، اگر اصحاب هنر به نوعی با این کانون ها ارتباط برقرار کنند و کارهای بین رشته ای و بین حرفه ای انجام دهند، می توانند این عرصه ها را بارور کنند.

رییس دانشگاه با بیان این نکته که زمینه های همکاری علوم پزشکی و هنر بسیار زیاد است، گفت: پیش از این در دانشگاه برنامه ای به نام مدی سینما داشتیم که با حضور نقادان و کارگردانان سینما و اهالی رشته های مختلف پزشکی به بررسی و نقد فیلم های سینمایی مرتبط با علوم پزشکی می پرداخت و به شدت مورد استقبال دانشجویان قرار می گرفت.

 وی ابراز داشت: همچنین در دانشگاه انجمن تصویرگران علوم پزشکی را داشتیم که گرافیست ها، نقاشان و همکاران پزشکی با هم کار کرده و سعی می کردند از طریق تصویرگری مفاهیم پزشکی را در قالب جدی و طنز منتقل و به انتقال مفاهیم نیز کمک کنند.

خانم دکتر چنگیز در پایان بیان داشت: زمینه های همکاری علاوه بر هنرهای نمایشی، تصویرگری و دیگر عرصه های هنری در نگارش نیز فراهم است چرا که یکی از راه های آموزش در این حوزه می تواند داستان گویی باشد؛ کافی است علاقه مندان به فعالیت در این زمینه با معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه ارتباط برقرار کنند و آمادگی خود را اعلام نمایند.

فهرست: