حضور رییس دانشگاه در هجدهمین همایش سالانه کمیته پژوهش های دانشجویان دانشکده پزشکی

عصر روز دوشنبه ۲۱ اسفندماه، هجدهمین همایش سالانه کمیته پژوهش های داشجویان دانشکده پزشکی با حضور رییس دانشگاه، همچنین مسئولین معاونت تحقیقات و فناوری و دانشکده پزشکی، اعضای هیات علمی دانشگاه و اعضای کمیته پژوهش های دانشجویی در تالار دکتر حکمی دانشکده پزشکی برگزار شد.

در این مراسم ضمن جمع بندی عملکرد سال گذشته کمیته پژوهش های دانشجویی دانشکده، از دانشجویانی که در سال گذشته در ارتقای عملکرد این کمیته مشارکت فعال داشتند قدردانی شد.

گفتنی است خانم دکتر چنگیز نیز طی سخنان کوتاهی ضمن ابراز خشنودی از عملکرد دانشجویان در این زمینه، به آنها بر برنامه ریزی در کارها و مشورت با صاحبنظران این حوزه در پیشبرد هرچه بیشتر پژوهش های دانشجویی تاکید کرد.

فهرست: