ویدئوی راه اندازی ساختمان امام رضا(ع) در مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی سیدالشهدا(ع)