گوشه ای از سوابق آموزشی، پژوهشی و اجرایی سرپرست جدید دانشگاه

دبیر شورای آموزش پزشکی وزارت بهداشت / دبیر کمیسیون ملی اعتباربخشی وزارت بهداشت / مشاور و قائم مقام رئیس مرکز ملی تحقیقات راهبردی / ۱۴ سال مدیریت مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان / معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان / و ...

 

دکتر طاهره چنگیز، استاد گروه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 

متولد ۱۳۴۳ اصفهان


 

سوابق تحصیلی:

دانش آموخته پزشکی عمومی (۱۳۶۸)، دکترای تخصصی (PhD) فارماکولوژی (۱۳۷۴) و کارشناسی ارشد آموزش پزشکی (۱۳۸۲) از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 

 

سوابق اجرایی:

رئیس دانشکده پرستاری و مامایی اصفهان  ۱۳۷۴ تا ۱۳۷۶

مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۱۳۷۶ تا ۱۳۹۰

دبیر شورای هماهنگی آموزش مداوم استان اصفهان: ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۷

عضو شورای کشوری توسعه آموزش پزشکی در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی: ۱۳۷۶ تا ۱۳۹۰

سردبیر مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی: از ۱۳۸۵ تا کنون

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان: ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴

دبیر شورای آموزش پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی: از ۱۳۹۲ تاکنون

دبیر کمیسیون ملی اعتباربخشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی: ۱۳۹۴ تا کنون

مشاور و قائم مقام رئیس مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی: ۱۳۹۵ تا کنون

عضو بورد آموزش پزشکی کشور

 

 

سوابق آموزشی و پژوهشی:

۱- مدرس دروس:  فارماکولوژی پزشکی و مامایی- ارزشیابی برنامه (کارشناسی ارشد و PhD) - طراحی آموزشی در علوم پزشکی (کارشناسی ارشد و PhD)

۲- مشاور و مجری پروژه های متعدد توسعه آموزش در سطح دانشگاه و کشور

فهرست: 

نقشه سایت

 

شماره تماس کلیه واحدها

 

 اداره بازرسی،‌ ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات: ۳۷۹۲۹۵۹۵-۰۳۱

ارتباط با ما

خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان، ستاد مرکزی

تلفن: ۳۶۶۸۰۰۴۸-۰۳۱

کد پستی: ۷۳۴۶۱-۸۱۷۴۶

Isfahan University Of Medical Sciences, Isfahan, Iran

پیوند ها

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 

پایگاه جامع آموزش و فرهنگ سازی سلامت

  

دانشگاه های علوم پزشکی کشور

  

سایت های مفید